ปูนซีเมนต์ตราดอกบัวพิเศษ

2558-02-04 เข้าดู: 1,557 ครั้ง
 • ปูน ซีเมนต์ Masonry : ตราดอกบัวส้ม

  ปูนซีเมนต์ตราดอกบัวส้ม เป็นปูนซีเมนต์สูตรพิเศษสำหรับงานฉาบและงานก่อ ผลิตตามมาตรฐาน ASTM C 91 Type S (Masonry cement)

  ปูนตราดอกบัวส้ม มีคุณสมบัติโดดเด่นเนื่องจากเนื้อปูนมีความละเอียดสูง และ ยังผสมสารที่ทำให้เกิด Magic bubble ในเนื้อปูนฉาบทำให้ผสมเข้ากันได้ง่าย เนื้อปูนเหนียวนุ่มและมีการอุ้มน้ำสูง ฉาบลื่น เบาแรง ไม่ต้องใส่น้ำยาช่วยฉาบปูน และให้พื้นที่ฉาบมากกว่า 30 % เมื่อเทียบกับปูนซีเมนต์ผสมทั่วไป
  อัตราส่วนผสมสำหรับการใช้ งานประเภทต่างๆ
  ประเภทงาน ปูน ทราย  น้ำ
  งานก่อ 1 ถุง 12 ถัง (ทรายหยาบ) 3 ถัง
  งานฉาบชั้นแรก 1 ถุง 12 ถัง (ทรายละเอียด) 3 ถัง
  งานฉาบทับหน้า 1 ถุง 16 ถัง (ทรายละเอียด) 3.5 ถัง
         
  ข้อ แนะนำการใช้งาน
  • ปริมาณทรายและน้ำที่ใช้ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับคุณภาพและความชื้นของทราย
  • อิฐที่นำมาก่อควรสะอาดปราศจากฝุ่นและชุ่มน้ำ
  • ก่อนการฉาบปูนควรทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นและคราบมันแล้ว รดน้ำให้ชุ่ม หากเป็นผิวคอนกรีตควรทำผิวให้หยาบด้วยการสกัด หรือสลัดปูนทรายให้ทั่วก่อน
  • ทำการบ่มผนังปูนฉาบด้วยน้ำ เพื่อให้ผนังมีความแข็งแกร่ง และรดการแตกร้าว
Share


สั่งซื้อ