ปูนซีเมนต์ตราดอกบัว

2558-02-04 เข้าดู: 1,605 ครั้ง
 •  
  ปูนซีเมนต์ผสม ตราดอกบัวเขียว

  ปูนซีเมนต์ตราดอกบัวเขียว เป็นปูนซีเมนต์ผสม ที่ผลิตตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 80-2550 ปูนตราดอกบัวเขียว มีคุณสมบัติเหนียวลื่น ระยะเวลาแห้งตัวพอเหมาะ ยึดเกาะได้ดีเหมาะกับงานประเภทต่างๆ ดังนี้
  • งานก่ออิฐ
  • งานฉาบปูน
  • งานก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก
  อัตราส่วนผสมสำหรับการใช้ งานประเภทต่างๆ
  ประเภทงาน ปูน ทราย หิน น้ำ
  งานก่อ 1 ถุง 3 ถัง - 1 ถัง
  งานฉาบชั้นแรก 1 ถุง 2 ถังครึ่ง - 1 ถัง
  งานฉาบทับหน้า 1 ถุง 3 ถัง - 1 ถัง
  งานคอนกรีตทั่วไป 1 ถุง 2 ถัง 4 ถัง ครึ่งถัง
  ข้อแนะนำการใช้งาน
  • ปริมาณน้ำที่ใช้ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความชื้นของทราย
  • งานก่ออิฐและงานคอนกรีตใช้ทรายหยาบ งานฉาบใช้ทรายละเอียด
  • อิฐที่นำมาก่อควรสะอาดปราศจากฝุ่นและชุ่มน้ำ
  • ก่อนการฉาบปูนควรทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นและคราบมันแล้ว รดน้ำให้ชุ่ม หากเป็นผิวคอนกรีตควรทำผิวให้หยาบด้วยการสกัด หรือสลัดปูนทรายให้ทั่วก่อน
  • ทำการบ่มผนังปูนฉาบด้วยน้ำ เพื่อให้ผนังมีความแข็งแกร่ง และรดการแตกร้าว
Share


สั่งซื้อ