ปูนซีเมนต์ผสม ซูเปอร์เพาเวอร์ดอกบัว

2558-02-04 เข้าดู: 1,525 ครั้ง
 •  
  ปูนซีเมนต์ผสม ตราซูเปอร์เพาเวอร์ดอกบัว

  ปูนซีเมนต์ตราซูเปอร์เพาเวอร์ดอกบัว เป็นปูนซีเมนต์ผสม ที่ผลิตตามมาตรฐาน
  ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 80-2550

  ปูนซีเมนต์ ตราซูเปอร์เพาเวอร์ดอกบัวเป็นปูนซีเมนต์ผสมสูตรเข้มข้น ออกแบบและผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เนื้อปูนเข้มข้น เหนียวแน่น เพิ่มแรงยึดเกาะ ด้วยเนื้อปูนเพียง 40 กก. สามารถให้งานได้เทียบเท่ากับปูนซีเมนต์ผสมทั่วไป 50 กก. เหมาะกับการใช้งานประเภทต่างๆ ดังนี้
  • งานก่ออิฐ
  • งานฉาบปูน
  • งานก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก
  อัตราส่วนผสมสำหรับการใช้ งานประเภทต่างๆ
  ประเภทงาน ปูน ทราย หิน น้ำ
  งานก่อ 1 ถุง 3 ถัง - 1 ถัง
  งานฉาบชั้นแรก 1 ถุง 2 ถังครึ่ง - 1 ถัง
  งานฉาบทับหน้า 1 ถุง 3 ถัง - 1 ถัง
  งานคอนกรีตทั่วไป 1 ถุง 2 ถัง 4 ถัง ครึ่งถัง
  ข้อแนะนำการใช้งาน
  • ปริมาณน้ำที่ใช้ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความชื้นของทราย
  • งานก่ออิฐและงานคอนกรีตใช้ทรายหยาบ งานฉาบใช้ทรายละเอียด
  • อิฐที่นำมาก่อควรสะอาดปราศจากฝุ่นและชุ่มน้ำ
  • ก่อนการฉาบปูนควรทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นและคราบมันแล้ว รดน้ำให้ชุ่ม หากเป็นผิวคอนกรีตควรทำผิวให้หยาบด้วยการสกัด หรือสลัดปูนทรายให้ทั่วก่อน
  • ทำการบ่มผนังปูนฉาบด้วยน้ำ เพื่อให้ผนังมีความแข็งแกร่ง และรดการแตกร้าว
Share


สั่งซื้อ