ปูนอินทรีแดง

2558-02-04 เข้าดู: 2,337 ครั้ง
 • ปูนซีเมนต์ อินทรีแดง
  ปูนซีเมนต์ผสม

  คุณสมบัติ
       ปูนซีเมนต์ตราอินทรีแดงคือชื่อยี่ห้อใหม่ พร้อมคุณภาพของสูตรปรับปรุงใหม่ของปูนซีเมนต์ตรานกอินทรี ปูนซีเมนต์ตราอินทรีแดง เป็นปูนซีเมนต์ผสมที่ผลิตขึ้นจาก ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมวัสดุจำพวกหินปูนหรือทราย มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสม มอก. 80-2517

  การใช้งาน
       ปูนซีเมนต์ตราอินทรีแดง เหมาะสำหรับใช้สำหรับงานปูนฉาบ ปูนก่อ เนื่องจากมีการยืดหดตัวน้อย ทำให้ไม่เกิดรอยแตกร้าว และยังเหมาะสำหรับใช้ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตทั่วไป ที่ต้องรับแรงอัดไม่สูงมากนัก เช่น ซีเมนต์บล็อก ท่อระบายน้ำ โอ่ง กระเบื้องมุงหลังคา เป็นต้น

  วิธีใช้
  1. สำหรับงานคอนกรีตทั่วไป
   ใช้ส่วนผสมปูนซีเมนต์ 350 ก.ก. ต่อคอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร โดยควบคุมอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ไม่เกิน 0.6 ค่าแรงอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีตอายุ 28 วัน จะไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม
    
  2. สำหรับงานปูนก่อ
   สำหรับงานก่อผนัง ใช้อัตราส่วน ปูนซีเมนต์:ทราย เป็น 1:3 ถึง 1:4 โดยปริมาตร
    
  3. สำหรับงานปูนฉาบ
   สำหรับงานฉาบผนังใช้ อัตราส่วน ปูนซีเมนต์:ทราย เป็น 1:2.5 ถึง 1:3 โดยปริมาตร
  หมายเหตุ
       ปริมาณน้ำที่ใช้ผสมขึ้นอยู่กับความชื้นของ วัสดุผสม (ทราย), น้ำหนักบรรจุปูนซีเมนต์ตราอินทรีแดง 50 กิโลกรัมต่อถุง

  ข้อแนะนำ
  • ควรทำความสะอาดผนังก่อนฉาบเพื่อให้ปูน ยึดเกาะผนังได้ดีขึ้น
  • ควรพรมน้ำบนผนังให้ชุ่มก่อนการฉาบผนัง เพื่อป้องกันและลดการแตกร้าว เนื่องจากผนังดูดน้ำจากเนื้อปูนเร็วเกินไป
  • ระวังอย่าให้ผนังฉาบโดนแดดโดยตรง เพื่อลดการแตกร้าวเนื่องจากอุณหภูมิและการสูญเสียน้ำที่เร็วเกินไป
  • งานปูนฉาบควรมีการบ่มน้ำต่อเนื่องอย่าง น้อย 1-3 วัน โดยการฉีดน้ำบนผนังปูนฉาบให้ชุ่ม เพื่อลดปัญหาการแตกร้าว และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนากำลังอัดของปูนซีเมนต์
  การเก็บรักษา
  • ควรเก็บกองปูนไว้ในที่ร่มแห้ง ปราศจากความชื้น
  • ควรมีอายุการเก็บไม่เกิน 2 เดือน และปูนที่เปิดถุงแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1 - 2 วัน
Share


สั่งซื้อ