ปูนอินทรีดำ

2558-02-04 เข้าดู: 1,853 ครั้ง
 • ปูนซีเมนต์ อินทรีดำ
  ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3

  คุณสมบัติ
       ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตราอินทรีดำ คือชื่อยี่ห้อใหม่ของปูนซีเมนต์ตราสามเพชร ที่พร้อมด้วยคุณภาพในสูตรปรับปรุงใหม่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตราอินทรีดำเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 ให้แรงอัดสูงเร็ว (High Early Strength Portland Cement) มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 มอก. 15-2532 และมาตรฐาน ASTM C150 Type III

  การใช้งาน
       ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตราอินทรีดำ เหมาะสำหรับใช้ในงานก่อสร้างที่ต้องการให้คอนกรีตมีแรงอัดสูงได้ในเวลาอัน รวดเร็ว ใช้ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงทุกประเภท เช่น เสาเข็ม เสาไฟฟ้า คาน พื้น และเสาคอนกรีตอัดแรง นอกจากนั้นยังใช้ในงานที่ต้องการความแข็งแรงในเวลาอันเร่งด่วน เช่น สะพาน ถนน เป็นต้น

  วิธีใช้
       การผสมเพื่อให้ได้คอนกรีตมีกำลังตรงตามข้อกำหนดต่างๆ ควรดำเนินการทดลองเพื่อหาอัตราส่วนผสม และความข้นเหลวตามวิธีการใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา อัตราส่วน ซีเมนต์:ทราย:หิน ที่แนะนำเป็น 1:2:3, 1:2:3(1/2), 1:2:4 โดยอัตราส่วนของน้ำต่อซีเมนต์ควรมีค่าระหว่าง 0.8-0.5 สำหรับอัตราส่วนผสมที่เท่ากัน วิธีผสม และเวลาผสมที่เหมือนกัน ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตราอินทรีดำจะให้กำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีต ที่อายุ 3 วันสูงเท่ากับเมื่อใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดาที่อายุ 7 วัน และเมื่อมีอายุ 7 วัน ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตราอินทรีดำจะให้กำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีต สูงเท่ากับเมื่อใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา 28 วัน อย่างไรก็ตามการใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตราอินทรีดำ ควรต้องพิถีพิถันเรื่องการบ่มเป็นพิเศษ เพราะอัตราการแข็งตัวที่เกิดขึ้นเร็ว ย่อมมีความร้อนเกิดขึ้นมากเช่นกัน
Share


สั่งซื้อ