ปูนอินทรีเขียว

2558-02-04 เข้าดู: 1,880 ครั้ง
 • ปูนซีเมนต์ อินทรีเขียว
  ปอร์ตแลนด์ ปอซโซลาน

  คุณสมบัติ
       ปูนซีเมนต์ตราอินทรีเขียว เป็น ผลิตภัณฑ์ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปอซโซลาน คุณภาพสูง ที่ผลิตจาก การบดผสมระหว่างเถ้าลอย (fly ash) ที่ผ่านการคัดเลือกคุณภาพจากแหล่งที่เชื่อถือได้ รวมกับปูนเม็ดปอร์ตแลนด์ (ordinary Portland clinker) และ ยิปซัม (gypsum) โดยมีอัตราส่วนของเถ้าลอยในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน อยู่ในช่วงระหว่าง 25-30% ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ปอซโซลาน มอก. 849-253

  การใช้งาน
       ปูนซีเมนต์ตราอินทรีเขียว เหมาะสำหรับงานคอนกรีตที่ต้องการความคงทน เป็นพิเศษ หรือ งานคอนกรีตหลา ที่ต้องการอุณหภูมิต่ำ เช่น เขื่อน งานคอนกรีตขนาดใหญ่ งานปรับปรุงคุณภาพถนน งาน soil cement และงานคอนกรีตอื่นที่ต้องการคุณสมบัติพิเศษด้านความทนทาน 

  วิธีใช้
       ถึงแม้ว่า อินทรีเขียวจะมีคุณสมบัติพิเศษ แต่กรรมวิธีในการนำไปใช้ในงานคอนกรีต ยังคงต้องอาศัย การควบคุม คุณภาพอย่างใกล้ชิด เหมือนกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทั่วไป กล่าวคือ จะต้องทดลองหาสัดส่วนที่เหมาะสม ตามหลักวิชาการ การเท การจี้ และการบ่ม การควบคุม ค่ายุบตัวที่เหมาะสม เพื่อที่จะได้คอนกรีตที่มีคุณภาพสูงสุด
Share


สั่งซื้อ