ปูนอินทรีฟ้า

2558-02-04 เข้าดู: 1,831 ครั้ง
 • ปูนซีเมนต์ อินทรีฟ้า
  ปอร์ตแลนด์ ประเภท 5

  คุณสมบัติ
       ปูนซีเมนต์ตราอินทรีฟ้า เป็น ผลิตภัณฑ์ ปูนซีเมนต์ปอรต์แลนด์ ประเภท 5 (Portland Cement Type V) ผลิตตามมาตรฐาน ปูนซีเมนต์ปอรต์แลนด์ ประเภท 5 ชนิดทนซัลเฟตสูง โดยมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 5 ชนิดทนซัลเฟตสูง มอก. 15-2532

  การใช้งาน
       ปูนซีเมนต์ตราอินทรีฟ้า เหมาะสำหรับงานคอนกรีตที่ต้องการความทนทานเนื่องการการกัดกร่อนของซัลเฟต โดยปูนซีเมนต์ตราอินทรีฟ้า จะเหมาะสำหรับงานก่อสร้างในบริเวณที่มีปริมาณของซัลเฟตสูง เช่น งานโครงสร้างใต้ทะเล หรือแม่น้ำลำคลอง งานระบายน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และงานท่อน้ำใต้ดิน เป็นต้น

  วิธีใช้
       ถึงแม้ว่า อินทรีฟ้า จะมีคุณสมบัติพิเศษ แต่กรรมวิธีในการนำไปใช้ในงานคอนกรีต ยังคงต้องอาศัย การควบคุม คุณภาพอย่างใกล้ชิด เหมือนกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทั่วไป กล่าวคือ จะต้องทดลองหาสัดส่วนที่เหมาะสม ตามหลักวิชาการ การเท การจี้ และการบ่ม การควบคุม ค่ายุบตัวที่เหมาะสม เพื่อที่จะได้คอนกรีตที่มีคุณภาพสูงสุด
Share


สั่งซื้อ