ปูนก่อทั่วไป

2558-02-04 เข้าดู: 1,865 ครั้ง
 • อินทรีมอร์ตา ร์แมกซ์ : ปูนก่อทั่วไป

  อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ คือ ปูนสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน มีส่วนผสมของซีเมนต์ ทรายคัดขนาดพิเศษ และสารเคมีเพิ่มประสิทธิภาพ เพียงผสมให้เข้ากันกับน้ำสะอาดในอัตราส่วนที่เหมาะสม ก็สามารถเริ่มงานได้ทันที นอกจากนี้การเลือกใช้อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ ยังมีข้อดีกล่าวคือ 

  1. ประหยัดเงิน - สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างแม่นยำ ช่วยลดปริมาณวัสดุเหลือใช้ และลดปริมาณคนงาน 
  2.  ประสิทธิภาพในการทำงาน - ช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน เช่นการสั่งทราย การกองเก็บ การร่อนเตรียมทราย การผสมแห้ง ทำให้ทำงานง่าย รวดเร็ว ได้งานมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งช่วยลดการควบคุมงานอย่างใกล้ชิดลง 
  3. คุณภาพสม่ำเสมอ - อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ ผลิตจากโรงงานที่ทันสมัย มีคุณภาพสูงและสม่ำเสมอ   

  การใ้ช้ปูนก่อทั่วไป
  ปูนก่อทั่วไป อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ในตระกูลอินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ ปูนก่อทั่วไป อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานก่อผนังอาคารที่อยู่อาศัยทั่วไป ซึ่งสามารถใช้ก่อ ได้ทั้งอิฐแดง และคอนกรีตบล็อก สามารถจัดแนวก่อได้ง่าย เที่ยงตรง และ ผนังมีความแข็งแรงทนทาน นอกจากนั้น ปูนก่อทั่วไป อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ มีส่วนผสมของ ปูนซีเมนต์ผสม, ทรายคัดขนาดพิเศษ และสารเคมีเพิ่มประสิทธิภาพ ในอัตราส่วนที่เหมาะสม จึงช่วยให้มีความ เหนียว มีความอุ้มน้ำสูงทำให้ปูนก่อทั่วไปอินทรีมอร์ตาร์แมกซ์สามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพการพัฒนากำลังอัดได้อย่างเต็มที่จึงให้ผนังมีความแข็งแรงทนทาน   

  วิธีใช้
  ผสมปูนก่อทั่วไป อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ 1 ถุง (50 กิโลกรัม) ให้เข้ากันกับน้ำสะอาดปริมาณ 9-10 ลิตร จากนั้นสามารถเริ่มงานก่อ อิฐแดง คอนกรีตบล็อก ได้ทันทีตามขั้นตอนการก่อ   

  หมายเหตุ
  น้ำหนักบรรจุ ปูนก่อทั่วไป อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ คือ 50 กิโลกรัมต่อถุง   

  ข้อแนะนำ

  • ควรทำความสะอาด อิฐแดง คอนกรีตบล็อก ก่อนก่อผนังเพื่อให้ปูนยึดเกาะอิฐได้ดีขึ้น   
  • ควรพรมน้ำบน อิฐแดง คอนกรีตบล็อก ให้ชุ่มก่อนการก่อผนัง เพื่อป้องกันและลดการสูญเสียน้ำในเนื้อปูน เนื่องจากการดูดน้ำจาก อิฐแดง คอนกรีตบล็อก   
  • งานปูนก่อควรมีการบ่มน้ำต่อเนื่องอย่าง น้อย 1-3 วัน โดยการฉีดน้ำบนผนังปูนก่อให้ชุ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนากำลังอัดของปูนซีเมนต์  

  การเก็บรักษา

  • ควรเก็บกองปูนไว้ในที่ร่มแห้ง ปราศจากความชื้น   
  • ควรมีอายุการเก็บไม่เกิน 2 เดือน และปูนที่เปิดถุงแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1 - 2 วัน
Share


สั่งซื้อ