ปูนลูกโลกน้ำเงิน

2558-02-04 เข้าดู: 1,740 ครั้ง
  • ปูนลูกโลกน้ำเงิน ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง
    • สำหรับงานโครงสร้างที่สามารถทนแรงอัดสูง เช่น โครงสร้างคอนกรีต ฐานอาคาร ถนน เขื่อน สะพาน อาคารประเภทอื่นๆ
    • คุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์ประเภทหนึ่ง มอก. 15-2547 และมาตราฐาน ASTM C-150 ประเภทหนึ่ง
Share


สั่งซื้อ