ปูนซีเมนต์ซูเปอร์ลูกโลก งานเอนกประสงค์

2558-02-04 เข้าดู: 1,673 ครั้ง
    • สำหรับงานฉาบ ก่ออิฐ ขึ้นรูป โครงสร้างคอนกรีตทั่วไปที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก
    • คุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสม มอก. 80-2550
Share


สั่งซื้อ