คอนกรีตหดตัวต่ำ

2558-03-26 เข้าดู: 2,009 ครั้ง
  • Non-ahrink  Conceteคอนกรีตประเภทนี้ถูกออกแบบส่วนผสมเพื่อลดการหดตัวของคอนกรีต โดยใช้วัสดุผสมเพิ่มเพื่อชดเชยการหดตัวของคอนกรีต ทำให้คอนกรีตในสภาวะที่ยังไม่แข็งตัวเกิดการขยายตัวไปก่อน ซึ่งเหมาะสมกับงานโครงสร้างที่ต้องการหดตัวของคอนกรีตต่ำ เช่น งานคอนกรีตครอบหัวสาเข็ม (Pile Cab Concrete) งานเทโครงสร้างถนน โครงสร้างพื้นในบริเวณกว้างๆ

Share


สั่งซื้อ