ไม้อัดเฟอร์นิเจอร์

2558-02-03 เข้าดู: 3,313 ครั้ง
 • ไม้อัดเฟอร์นิเจอร์ เป็นไม้อัดที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ ลอยตัวและเฟอร์นิเจอร์บิลด์อิน (Build in) เป็นไม้อัดเกรดพิเศษที่มีชั้นของไส้ไม้อัดที่เรียงตัวเป็นระเบียบ และแน่นตลอดแผ่น โดยไม่มีช่องโพรงหรือช่องว่างอยู่ภายในชั้นไม้อัด ทำให้ผิวหน้าของไม้อัดมีความเรียบเนียนไม่เป็นลอน และมีความแข็งแรงทนทานสูงสามารถนำไม้อัดมาตัดเป็นชิ้นงานเล็กและใหญ่ได้ตาม ความต้องการของผู้ใช้งาน                        

           เราเป็น Supplier หลักให้แก่โรงงานเฟอร์นิเจอร์, บริษัทตกแต่งภายใน, ผู้รับเหมาโครงการชั้นนำจำนวนมากโดยจำหน่ายไม้อัดจีน, ไม้อัดคุณภาพสูงจากมาเลเซีย, ไทยและลาว        
           นอกจากนี้ เรายังจำหน่ายไม้อัดคุณภาพสูงเต็มมิล, สั่งผลิตได้ทั้งไม้อัดเต็มมิลภายในและภายนอก เพื่อใช้สำหรับงานทุกรูปแบบ

  - ไม้อัดเฟอร์นิเจอร์  (ไม้อัดยาง)
     แบบเต็มมิลและแบบธรรมดา

    หนา  (มม.) ขนาด(มม.) (ฟุต)
  ขนาด 4 มม.  1220x2440 (4'x8')
  6 มม.  1220x2440 (4'x8')
  10 มม. 1220x2440 (4'x8')
  15 มม. 1220x2440 (4'x8')
  20 มม. 1220x2440 (4'x8')
  -  ไม้อัดบางนา (เต็มมิล) (ภายใน/ภายนอก)
    หนา  (มม.) ขนาด(มม.) (ฟุต)
  ขนาด 4 มม.  1220x2440 (4'x8')
  5 มม.  1220x2440 (4'x8')
  7 มม.  1220x2440 (4'x8')
  10 มม. 1220x2440 (4'x8')
  15 มม. 1220x2440 (4'x8')
  20 มม. 1220x2440 (4'x8')
  -  ไม้อัดตราซีล่าร์
  ไม้อัดยางซีล่าร์-ประเภทใช้ภายนอก ผลิตจากกาว Phenol ผ่าน การทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 178-2549 ในเรื่องของคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความกว้าง(มม), ความยาว(มม), ความหนา(มม), ความแตกต่างของเส้นทแยงมุม(%), ความตรงของขอบ(มม), ความชื้น(%), ความถ่วงจำเพาะ, MOR(Mpa), MOE(Mpa) และ ค่าการติดกาว(Mpa)
  ขนาด (น x ก x ย) ชนิดกาว น้ำหนัก บรรจุ
  4มม x 1.22ม x 2.44ม ใช้ภายนอก กาวฟีนอล 8.93 กก 200แผ่น/มัด
  5มม x 1.22ม x 2.44ม ใช้ภายนอก กาวฟีนอล 11.20 กก 160แผ่น/มัด
  7มม x 1.22ม x 2.44ม ใช้ภายนอก กาวฟีนอล 15.63 กก 115แผ่น/มัด
  10มม x 1.22ม x 2.44ม ใช้ภายนอก กาวฟีนอล 22.32 กก 80แผ่น/มัด
  12มม x 1.22ม x 2.44ม ใช้ภายนอก กาวฟีนอล 26.78กก 70แผ่น/มัด
  15มม x 1.22ม x 2.44ม ใช้ภายนอก กาวฟีนอล 33.49กก 54แผ่น/มัด
  20มม x 1.22ม x 2.44ม ใช้ภายนอก กาวฟีนอล 44.64กก 42แผ่น/มัด
  ไม้อัดยางซีล่าร์-ประเภทใช้ภายใน ผลิตจากกาว MR ผ่านการ ทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 178-2549 ในเรื่องของคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความกว้าง(มม), ความยาว(มม), ความหนา(มม), ความแตกต่างของเส้นทแยงมุม(%), ความตรงของขอบ(มม), ความชื้น(%), ความถ่วงจำเพาะ, MOR(Mpa), MOE(Mpa) และ ค่าการติดกาว(Mpa)
  ขนาด (น x ก x ย) ชนิดกาว น้ำหนัก บรรจุ
  4มม x 1.22ม x 2.44ม ใช้ภายใน กาว MR 8.93 กก 200แผ่น/มัด
  5มม x 1.22ม x 2.44ม ใช้ภายใน กาว MR 11.20 กก 160แผ่น/มัด
  6มม x 1.22ม x 2.44ม ใช้ภายใน กาว MR 13.52กก 135แผ่น/มัด
  7มม x 1.22ม x 2.44ม ใช้ภายใน กาว MR 15.63 กก 115แผ่น/มัด
  10มม x 1.22ม x 2.44ม ใช้ภายใน กาว MR 22.32 กก 80แผ่น/มัด
  12มม x 1.22ม x 2.44ม ใช้ภายใน กาว MR 26.78กก 70แผ่น/มัด
  15มม x 1.22ม x 2.44ม ใช้ภายใน กาว MR 33.49กก 54แผ่น/มัด
  20มม x 1.22ม x 2.44ม ใช้ภายใน กาว MR 44.64กก 42แผ่น/มัด
   
Share


สั่งซื้อ